Maskeradkläder - Mycket fakta och information om Maskeradkläder


Maskering

Maskeradkläder

Maskering innebär att man döljer eller skyddar något med till exempel hjälp av en mask eller kamouflage. Det finns två typer av maskeringar:

  • Medveten maskering
  • Omedveten maskering


Medveten maskering

En maskering kan vara medveten och planerad som t.ex. militärer som maskerar sig med färg i ansiktet, kamouflagefärgade kläder. Den militära maskeringen sker inte bara inom det synliga ljuset utan även inom det radarområdet genom radarabsorberande material och plana ytor, inom de infraröda området genom att fördela värme och minska IR-signaturen.

Andra typer av maskeringar som finns är t.ex.

Maskeradkläder
  • Snickaren som maskerar ytor som inte ska målas med hjälp av maskeringstejp.
  • Brottslingar för att maskera sitt ansikte vid t.ex. rån. En klassiker är en damstrumpa över ansiktet.
  • Demonstranter som maskerar sig använder ofta luvor.
  • De flesta djuren använder maskering som t.ex. lejon, zebror men inga är lika bra som kameleonten och bläckfisken vilka har dynamiskt.

Omedveten maskering

Det finns även många former av omedveten och oönskad maskering. Detta kan t.ex. vara ljus så som tal som maskeras i en bakgrundsbrus av andra ljud. En annan form av oönskad maskering är när människor i mörka vinterkläder inte syns trots att bilens strålkastare lyser på den.